HEM / Köpråd hjärtstartare / Artiklar om hjärtstartare, första hjälpen & HLR / Plötsligt hjärtstopp - Symtom du ska uppmärksamma

Plötsligt hjärtstopp - Symtom du ska uppmärksamma

Vad är de typiska tecknen på att någon i din omgivning drabbats av plötsligt hjärtstopp? Och vad är det man ska göra? Om en person faller ihop utan förvarning bör du snabbast möjligt tillkalla hjälp i de fall när personen inte är kontaktbar eller andas.

Om hjärtstopp symtom

Symtomen för att någon har drabbats av ett hjärtstopp är:

  • Personen är inte är kontaktbar (dvs. medvetslös, svarar inte på tilltal, reagerar inte vid försök att väcka till liv)
  • Har ingen eller oregelbunden andning (suckande, rosslande, snarkande eller liknande).
  • Personen kan även ha kramper som kan påminna om epilepsi.

Hjärtstopp symtom är ofta av samma typ av symtom som vid akut hjärtinfarkt; tryck eller smärta över bröstet i varierande grad (kan variera från lätt till väldigt högt tryck). Andra hjärtstopp symtom kan vara mer diffusa, t. ex illamående, buksmärta, strålande smärta i armar och nacke eller andnöd. 

En del av de som har överlevt ett plötsligt hjärtstopp har haft symtom en tid innan de drabbats av hjärtstopp, då i form av just tryck över bröstet eller andnöd men också yrsel, svimning eller trötthet under en tid innan hjärtstoppet inträffar.

Vad är ett plötsligt hjärtstopp?

Ett plötsligt hjärtstopp orsakas ofta av en hjärtinfarkt eller ett känt eller okänt hjärtfel. Det som händer då är att hjärtats förmåga att pumpa runt blod omedelbart slutar fungera pga. ett kammarflimmer (ventrikelflimmer – se förklaring nedan). 

Då hjärnan är beroende av att hjärtat tillför syresatt blod så måste hjärtrytmen återställas så snabbt som möjligt – helst inom ett par minuter, om den drabbade ska kunna överleva. 

Hjärtstopp - Organen drabbas av syrebrist 

När hjärtat inte längre kan pumpa runt blodet i kroppen, drabbas organen av syrebrist vilket leder till att man blir medvetslös. Hjärnan är det organ som är särskilt utsatt eftersom det är det organ i kroppen som är känsligast för syrebrist och skador på hjärnan uppstår redan efter några minuter.

Ventrikelflimmer

Det som gör att hjärtat kan pumpa runt blodet i kroppen är hjärtats egna nervsystem. Genom synkroniserade elektriska impulser styr nervsystemet hjärtats sammandragande rörelser vilket gör att kammaren pumpar syrerikt blod till kroppens alla organ.

När ett plötsligt hjärtstopp inträffar är det oftast ett elektriskt kaos som har drabbat nervsystemet (ventrikelflimmer). Det innebär att de normalt synkroniserade impulserna skickas nu helt osynkroniserat och istället för att pumpa, börjar hjärtats kamrar att flimra och blodcirkulationen upphör.

Hjärtstopp kan drabba alla

Hälften av de som drabbas av plötsligt hjärtstopp är helt friska, aktiva människor som inte haft några tidigare symtom. Majoriteten är medelålders eller äldre, men även unga och fysiskt aktiva, vältränade elitidrottare kan drabbas.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om plötsligt hjärtstopp

Tillbaka till artiklar

Har du frågor?

Om det är någonting i stort eller smått som du inte hittat svaret på så tveka inte att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig! Vill du att vi kontaktar dig? Använd formuläret här så kontaktar vi dig så snart vi kan!

Ring till oss : 010 - 179 38 80


Lifepak CR2 defibrillator en vit hjärtstartare med ett rött hjärta. Runt om hjärtstartaren sitter ett svart handtag.