HEM / Köpråd hjärtstartare / Artiklar om hjärtstartare, första hjälpen & HLR / Internationella Arbetsmiljödagen – en kamp för att minska arbetsplatsolyckor

En man i arbetskläder och skyddsutrustning står och tittar ut över hans arbetsplats.

Internationella Arbetsmiljödagen – en kamp för att minska arbetsplatsolyckor

Den 28 april varje år uppmärksammas Internationella Arbetsmiljödagen Syftet med dagen är att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbetsliv över hela världen. Trots ansträngningar fortsätter arbetsplatsolyckor att vara en allvarlig utmaning, vilket inte bara påverkar de drabbade individerna utan även deras familjer, samhällen och ekonomier. Genom att öka medvetenheten om arbetsrelaterade hälsorisker och främja säkra och hälsosamma arbetsvillkor kan vi skapa en tryggare arbetsplats för alla. En viktig del av detta är att erbjuda rätt utbildning för att förebygga olyckor och hantera nödsituationer på arbetsplatsen.

World day for safety and health at work

Den 28 april varje år firas Internationella Arbetsmiljödagen, även känd som World Day for Safety and Health at Work, för att uppmärksamma betydelsen av en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda runt om i världen. Denna FN-dag instiftades av Internationella arbetsorganisationen (ILO) år 2003. Arbetsmiljödagen är en viktig dag för att främja säkerhet och hälsa på arbetsplatsen globalt. Genom att öka medvetenheten om arbetsrelaterade hälsorisker samt främja säkra och hälsosamma arbetsvillkor kan vi skapa en tryggare arbetsplats för alla.

En kamp för säkerhet, hälsa och hållbart arbetsliv

Trots alla ansträngningar fortsätter arbetsplatsolyckor att vara en allvarlig global utmaning och varje dag förlorar tusentals människor sina liv till följd av arbetsrelaterade skador runt om i världen. Olyckor och incidenter på arbetsplatsen kan orsaka allvarliga konsekvenser inte bara för de drabbade personerna utan även för deras familjer, samhällen och ekonomier. Under 2023 miste hela 63 personer sitt liv i en arbetsolycka i Sverige enligt Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljödagen är en påminnelse om att det krävs en samordnad och ihållande insats från regeringar, arbetsgivare, fackföreningar och samhället i stort för att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser. Det är av yttersta vikt att implementera och upprätthålla lämpliga lagar, regler och riktlinjer för arbetsmiljö, samt att tillhandahålla utbildning och resurser för att förebygga olyckor och minska riskerna för arbetstagarna.

Mer utbildningar för att minska risken för arbetsplatsolyckor

En del av lösningen ligger i att främja en kultur av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, där medarbetare uppmuntras att rapportera risker och delta aktivt i skyddsåtgärder och utbildningsprogram. För att säkerställa att personalen är rustad för att hantera olika situationer erbjuder HLR Grossisten ett brett utbud av utbildningar inom områden som arbete på hög höjd, el och teknik, arbetsmiljö och juridik, brandsäkerhet, maskiner och lyftanordningar, trafiksäkerhet och transport samt första hjälpen.

Det är av yttersta vikt att personalen erhåller rätt utbildning för att kunna förebygga arbetsplatsolyckor och agera snabbt och effektivt vid eventuella nödsituationer. Utforska vårt utbildningsutbud och göra dina medarbetare mer säkra på sina arbetsplatser. Dessutom är det viktigt att säkerställa tillgång till lämplig skyddsutrustning samt regelbundet genomföra säkerhetsrevisioner och utvärderingar för att identifiera och åtgärda potentiella faror.

Genom att arbeta tillsammans kan vi göra framsteg mot att minska antalet arbetsplatsolyckor och skapa en säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö för alla. Internationella Arbetsmiljödagen är en påminnelse om att våra ansträngningar för att främja säkerhet och hälsa på arbetsplatsen måste vara kontinuerliga och engagerade, inte bara den 28 april varje år, utan varje dag.

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa er att förbättra säkerheten på er arbetsplats genom skräddarsydda utbildningar!

Tillbaka till artiklar

Har du frågor?

Om det är någonting i stort eller smått som du inte hittat svaret på så tveka inte att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig! Vill du att vi kontaktar dig? Använd formuläret här så kontaktar vi dig så snart vi kan!

Ring till oss : 010 - 179 38 80


Lifepak CR2 defibrillator en vit hjärtstartare med ett rött hjärta. Runt om hjärtstartaren sitter ett svart handtag.