HLR-docka på köpet! Under fotbolls-EM får du en HLR docka på köpet när du köper en hjärtstartare

Arbetsmiljölagen - Första Hjälpen

Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som i detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön.

Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete och dess ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.

I de föreskrifter som behandlar Första Hjälpen beskrivs vikten av att se till att det finns god beredskap för första hjälpen. Se mer i broschyren Första hjälpen och krisstöd >>

Hjärtstartare – Vad säger Arbetsmiljölagen?

Ironiskt nog finns inget i Arbetsmiljölagen som reglerar den Första Hjälpen-insats som kan göra störst skillnad: den med Hjärtstartare. Det är frivilligt och upp till varje enskild arbetsgivare att bestämma.

Brandskydd t. ex., är hårt reglerat för alla arbetsplatser. Ca 100 personer omkommer årligen i bränder, medan 10 000 drabbas av hjärtstopp, utanför sjukhusen (endast 5 % överlever).

Därför är HLR Grossisten särskilt stolta att få tillhöra en bransch som utvecklar standarder, samarbetar med viktiga instanser för hjärt-lungräddning, sjukvård, forskning, mm som gör att fler liv kan räddas.

Nyttiga länkar

Arbetsmiljöverkets hemsida
Första Hjälpen och krisstöd 1999:7 (pdf)
Svensk Standard – Hjärtsäker Zon

Kontakta oss direkt för vägledning och råd för just din arbetsplats!

Populära modeller - Hjärtstartare

Lifepak CR2 Wi-Fi

19 988

kr


Philips HS1 exkl. väska

14 863

kr


Philips FRx inkl väska & barnnyckel

18 988

kr


Philips FRx inkl. väska

18 363

kr


Har du frågor?

Om det är någonting i stort eller smått som du inte hittat svaret på så tveka inte att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig! Vill du att vi kontaktar dig? Använd formuläret här så kontaktar vi dig så snart vi kan!

Ring till oss : 010 - 179 38 80


Lifepak CR2 defibrillator en vit hjärtstartare med ett rött hjärta. Runt om hjärtstartaren sitter ett svart handtag.