HEM / Köpråd hjärtstartare / Försäkring hjärtstartare

Hjärtstartarförsäkring räddar fler liv

Om fler hjärtstartare placeras så att de är tillgängliga för fler under större del av dygnet, så kan fler liv räddas. HLR Grossistens unika hjärtstartarförsäkring utan självrisk gör det möjligt

”Försäkring ingår”Vid köp av hjärtstartare ingår försäkring utan självrisk, värde minst 275 kr.

Hjärtstartare är inte tillgängliga där hjärtstoppen inträffar. 

Majoriteten hjärtstopp på allmän plats sker i bostadsområden, där endast en 1/3 av befintliga hjärtstartare placerats*. De allra flesta utplacerade hjärtstartare finns i låsta miljöer under begränsade öppettider (kontor, offentliga byggnader, handelsplatser, mm).

Nu kan alla företag, föreningar och organisationer i Sverige göra sin nyinköpta hjärtstartare tillgänglig för allmänheten, genom att placera den utomhus eller på en mer tillgänglig plats utan att vara oroliga för att den blir stulen eller vandaliserad.

* Källa: Placement of Automated External Defibrillators and logistics to facilitate early defibrillation in sudden cardiac arrest,  David Fredman, Sjuksköterska och Doktorand Karolinska Institutet, Centrum för hjärtstoppsforskning Södersjukhuset

Hjärtstartarförsäkring kan rädda fler liv

”- En hjärtstartarförsäkring utan självrisk till en låg kostnad har länge varit efterfrågad av föreningsliv och företag” säger Henrik Dahl, VD för HLR Grossisten/Dahl Medical.  

”- Som en av Sveriges största distributörer av publika hjärtstartare, är vi en viktig del av Kedjan Som Räddar Liv och har jobbat länge med att ta fram en hjärtstartarförsäkring som gör att fler hjärtstartare blir tillgängliga för allmänheten.”

Försäkring Hjärtstartare utan självrisk

HLR Grossistens hjärtstartarförsäkring har ett starkt grundskydd, är helt utan självrisk och åldersavdrag och kostar endast 275 -340 kr/år (se mer i försäkringsinfo nedan). Försäkringen inkluderas utan extra kostnad vid köp av hjärtstartare från HLR Grossisten och gäller ett år från köpet.  Försäkringen gäller ett år i taget och kan förlängas upp till 8 år.

Hjärtstartarförsäkringen kan även tecknas av privatpersoner.

Mer om försäkring och villkor

Placering av Hjärtstartare där hjärtstopp inträffar

Bostadsrättsföreningar, Villasamfälligheter, Idrottsföreningar, närbutiker, stormarknader, lokala företag och offentliga byggnader är exempel på några som nu kan se till att fler liv kan räddas. Genom att placera hjärtstartaren i ett larmat värmeskåp utomhus eller i en för allmänheten öppen byggnad, kan överlevnadsgraden för hjärtstopp ökas avsevärt.

Om hjärtstartaren dessutom registreras i Sveriges hjärtstartarregister så görs den även synlig för SOS Alarm, som kan informera livräddare om var närmaste hjärtstartare finns och på så sätt ökar chansen till överlevnad.

Vid ett hjärtstopp är det bråttom!

I Sverige drabbas ca 10 000 årligen av hjärtstopp och endast 5% överlever. Om behandling med hjärtstartare & HLR påbörjas inom 3 minuter är överlevnadsgraden 75%**.

Tiden till behandling är avgörande! För varje minut som går sjunker chansen för överlevnad med 10 %. Ambulans/Räddningstjänst tar i snitt 15 min att anlända till olycksplatsen vid Prio 1-larm.

** Källa: Hjärt-Lungfonden

Lifepak CR2 Wi-Fi

21 238

kr


Philips HS1 inkl. större väska

14 988

kr


Philips HS1 exkl. väska

12 900

kr


Philips FRx inkl väska & barnnyckel

18 988

kr


Hjärtstartarförsäkring 1 år inkluderad

HLR Grossistens Hjärtstartarförsäkring är en produktspecifik försäkring som tecknas i samband med köp av hjärtstartare från HLR Grossisten/Dahl Medical AB.  

Försäkringen gäller utan självrisk samt åldersavdrag och skyddar vid plötsliga skador, stöld, vandalism och förlust. Det ger dig även upp till ett par kostnadsfria elektroder vid skarp användning av hjärtstartaren.

Det kvitto/faktura som du får vid köpet av hjärtstartaren är tillika ditt försäkringsbevis. Försäkringen gäller ett år i taget (värde 275-340 kr**), första året utan extra kostnad, förnyas av användaren årligen och kan förlängas upp till 8 år.

Hjärtstartarförsäkringen gäller även för privatpersoner. 

** För momspliktiga företag, organisationer, föreningar, myndigheter och regioner är premien 275:-/år och hjärtstartare.  

** Till organisationer som inte är momspliktiga som t ex vissa BRF:er, föreningar, organisationer är årspremien 340:-/år och hjärtstartare. Detta beroende på momsregler kring försäkringsbolag och eventuell skadereglering.

KÖP DIN HJÄRTSTARTARE IDAG

GRUNDSKYDD

  • Skada som innebär bristande funktion och som uppstått genom en plötslig, oförutsedd och utifrån kommande händelse. 
  • Skada som innebär bristande funktion och som uppstått genom ett plötsligt, oförutsett inre haveri som inte kan ersättas enligt produktgaranti eller faller under säljarens felansvar. 
  • Vid stöld, vandalism och förlust.

VAD INGÅR INTE I FÖRSÄKRINGEN?

  • Skador på hjärtstartare som används professionellt eller på liknande sätt.  
  • Skada som består i eller är en följd av slitage, förbrukning, onormalt brukande, handhavandefel, felaktig installation, åldersförändring, färg- eller formförändring, beläggning eller försummat underhåll, eller annan skada som inte påverkar funktionen hos produkten t.ex. repor i höljet som klassas som så kallade skönhetsfel.  
  • Skador som orsakats av den försäkrade produkten, så kallade följdskador.  
  • Kostnad för underhåll, justering, modifiering eller service samt skada som har samband med sådan åtgärd.

BEGRÄNSNINGAR

  • Försäkringen gäller inte om hjärtstartaren placeras på en tåg-eller tunnelbanestation eller busstation/bussterminal. 
  • Om du vid skadereglering, genom uppsåt eller grov vårdslöshet, underlåtit att nämna eller dolt något av betydelse för rätten till ersättning kan skälig nedsättning göras med hänsyn till omständigheterna.

Fullständiga villkorsbilagor till HLR Grossistens försäkring finner du på respektive produktsida för alla våra hjärtstartare i butiken.

Har du frågor?

Om det är någonting i stort eller smått som du inte hittat svaret på så tveka inte att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig! Vill du att vi kontaktar dig? Använd formuläret här så kontaktar vi dig så snart vi kan!

Ring till oss : 010 - 179 38 80


Lifepak CR2 defibrillator en vit hjärtstartare med ett rött hjärta. Runt om hjärtstartaren sitter ett svart handtag.