En grön hjärtstartare från varumärket Zoll som har illustrationer på sig kring hur den bör användas. Etikett: Feedback för effektiv HLR
Symbol för hjärtstartare. Ikonen är ett hjärta med en blix i vit färg på gul bakgrund.

Zoll AED 3 - feedback som hjälper dig ge bästa HLR

Du guidas genom alla steg i återupplivningen med hjälp av röst- och textmeddelanden. Den stora färgdisplayen visar en HLR-timer som visar återstående tid för HLR, tillsammans med förlupen tid och antalet defibrilleringar.

Mer information om Zoll AED 3

Röd symbol för försäkring ingår och ingen självrisk.

Zoll AED 3

33 625

kr


Zoll AED 3 - Mer information

Zoll AED 3 hjärtstartare inkluderar en sensor integrerad i elektroden (CPR Uni-Padz)

Sensorn mäter och ger återkoppling på de bröstkompressioner du utför och hjälper dig att trycka med rätt djup och frekvens via ljud och bild i displayen. Med ZOLL’s patenterade elektroder mäts hastighet och djup på bröstkompressionerna. En röst i hjärtstartaren vägleder dig med uttryck såsom “tryck hårdare” eller “bra kompressioner”. ZOLL AED Plus hjälper dessutom till med att följa rekommenderad frekvens på 100 kompressioner/minut.

Har du frågor?

Om det är någonting i stort eller smått som du inte hittat svaret på så tveka inte att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig! Vill du att vi kontaktar dig? Använd formuläret här så kontaktar vi dig så snart vi kan!

Ring till oss : 010 - 179 38 80


Lifepak CR2 defibrillator en vit hjärtstartare med ett rött hjärta. Runt om hjärtstartaren sitter ett svart handtag.